Voorwaarden

Mocht je vanwege bepaalde redenen willen stoppen met je rijles pakket, dan worden de lessen los berekend en komt je tussentijdse toets en examen te vervallen. Als uit de berekening komt dat je geld terugkrijgt. Dan zal het resterende bedrag dan binnen 8 weken teruggestort.

Mocht je over je pakket heen zitten dan zullen de lessen los worden berekend. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de lesuren van het genomen pakket. Voor het examen dient alles volledig zijn afbetaald!

Wanneer je over je pakket heen zit en nog niet klaar bent voor examen kan je losse lessen nemen om alsnog voor te bereiden op je examen. Mocht je niet voldoende rijlessen willen nemen dan zal er geen praktijk examen worden aangevraagd.

Bij verzuim of verhindering meld je je tenminste 24 uur van tevoren af. Indien dit niet het geval is, wordt per les een vergoeding van €46,- berekend.

Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht indien er een dringende reden is zoals bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis of spoedopname in het ziekenhuis.

Bij agressief gedrag kan de rijinstructrice de lessen (tussentijds) beëindigen.

Bij het niet tijdig betalen vervallen de termijnbetalingen. De termijnbetalingen en afspraken worden in overleg met de rijinstructrice gemaakt.

Wanneer je een tussenstop wil nemen in de rijopleiding, dan blijven de vooraf besproken betalingsafspraken staan.

Om lessen te kunnen volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn.

Voor de rijlessen moet je altijd een geldig legitimatiebewijs bij je hebben.

Wanneer je te laat bent voor je rijles, dan wacht je instructrice altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Wanneer je na 15 min niet gearriveerd bent, brengen wij de volledige les in rekening.

Mocht er een examen staan ingepland en blijkt voor het afrijden dat de leerling nog niet klaar is voor het examen, dan heeft de rijinstructrice het recht om de examen datum te verschuiven.

Als je start met de rijopleiding ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die op mijn website staan aangegeven. De mondeling overeenkomst zal worden toegepast tijdens de eerste proefles/rijles alle voorwaardes worden mondeling met de kandidaat besproken.